Showing posts with label Telugu. Show all posts
Showing posts with label Telugu. Show all posts

Best Quotes From Our Movies

 1. జీవించడానికి డబ్బు కావాలి , కానీ డబ్బే జీవితం కాకూడదు . ఈ లోకంలో అన్ని  కొనవచ్చు , కానీ గౌరవం , ప్రేమ , అంగీకారం , మన అనే ఆత్మీయత  కొనలేము .- కమల్ హసన్ #sathileelavathi movie . 
 2. మనిషి మనిషి ని చంపడం చాలా తేలిక , కానీ అదే మనిషిని కాపాడడం చాల కష్టం . మనిషి గా పుట్టినాక మనకు అంటూ మన వాళ్ళు లేనప్పుడు , నువ్వు బాధలో ఉన్నప్పుడు , నేను ఉన్నాను అని రానప్పుడు , నువ్వు మనిషి గా చనిపోయినట్లే . - పవన్ కళ్యాణ్ 
 3. యుద్ధం లో గెలవడం అంటే శత్రువు ని చంపడం కాదు , శత్రువుని ఓడించడం . అదే యుద్ధం యొక్క లక్ష్యం - పవన్ కళ్యాణ్ #Jalsa movie
 4. ఎక్కడ గెలవాలో కాదు రా , ఎక్కడ తగ్గాలో తెలిసినవాడు గొప్పవాడు . 
 5. తెగిపోయేట్టప్పుడే దారం యొక్క బలం తెలుస్తుంది . విడిపొయేటప్పుడే బంధం యొక్క విలువ తెలుస్తుంది . - పవన్ కళ్యాణ్ # Attarintiki Daredhi. 

Telugu Quotes

 1. ఒక మనిషికి నిజమైన ఆనందం నువ్వు సంతోషంగా ఉన్నప్పుడు కాదు, నిన్న చూసినప్పుడు ఎదుటివాడిలో చిరునవ్వు విరిసినప్పుడు. 
 2. ఎన్ని కార్లు ఉన్నా , ఎన్ని కోట్ల ఆస్తి ఉన్నా నా అనేవాడు లేనప్పుడు , నువ్వు పేదవాడి కిందే లెక్క . 
 3. స్నేహితుడిని మించిన ఆత్మీయుడు ఉండడు , అదే స్నేహం వికటిస్తే అతని కన్నా మరో నీచ శత్రువు ఉండడు . 
 4. ఇప్పుడున్న రోజుల్లో మన అనేవాడు కన్నా , పరాయి అనేవాడు మనకు ఎక్కువ సాయం చేసేలా ఉంది , కానీ ఏది మంచో ఏది చెడో తెలుసుకోవాల్సిన బాధ్యత మాత్రం మీదే . 
 5. నిన్ను జీవితాంతం వేలు పట్టుకొని నడిపించే వాని కన్నా , నీ కాళ్ళ మీద నిన్ను నిలబడేలా చేసిన వాడే గొప్ప . 
 6. మనం ఎవరితో ఉంటామో , ఎవరితో నడుస్తామో వర్రీ ఆలోచనలే మనల్ని ప్రేపిస్తాయి , అది మంచి వారి తోనా , లేక చెడ్డ వారి తోనా అన్న విషయం నీ విజ్ఞతకే తెలియాలి . 

Advantages Of Eating Food In Banana Leaf.

banana-leaf

Image Credits To Flickr

In this modern and fast growing world , we are losing our traditions and customs in India.eating food in banana leaf is one in that.This practice have so many advantages and good for human life.

1.Banana leafs are cheaper than the plastic items like papers and cups.
2.Banana Leaves Are easily destroyable and dilute in earth in rapidly.these are environmental friends.
3.usage of water is very less while comparing with plastic and steel items for cleaning purpose.
4.Ayurveda gives most important to banana leaf.it is widely used in many treatments.
5.we can cut the leaves in different sizes as we like it.
this is the one of the best tradition for telugu people culture.
6.by eating food daily in banana leaf and sitting on the floor, will acts as best remedy for joint pains.
7.This will help to farmers to earn more income.
8.Hindu traditions are suggesting this practice.

we can see this culture widely in Tamilnadu hotels, houses ,and marriages even in so many functions.this is the best culture for everyone.Glsobal Warming is the biggest problem in now a days.the main reason is usage of plastics,these are not easily destroyable in earth.it will damages the ground water levels.so try to follw it.by using this you will indirectly helps to the environment.

Best Dialogues From Telugu Cinemas.

Some Powerful And Inspirational Telugu Cinema Dialogues For You.

1. when you money is lost,something you lost,when you character is lost,everything you lost.-Victory Venkatesh.

2. smile means friendship,not innocence.the world may have small minded people but not have small graded works - Prabhas.

3.There is no kick in the winning  ,it just introduce  you to this world.but just loose one time, the world will self introduce to you.-Nagarjuna.

4.science can learn even on internet but manners can learn from master only - Pilla Jamindar.

5. God Create People To Love , Things To Use, But Fact Is The Reversely Doing In This Ages.- Kanna Babu.

6. the world has only two casts one is rich and another is poor.-Vedham.

7.there is no difference in when you have nobody to appreciate in your success as well as in your failure.- Venkatesh.

8.the lover must don't have fear,if you fear don't Love.don't love with fear and worry too.

Telugu Poetry.

mallepoola pandirilo nadichi vasthunna chandamama laa

chirugaaliki raguluthunna mungurlu laa

nadumu vampulani atu itu pamula thakuthunna vaalu jada laa 

selayeru chestunna gala gala savvadi mothala

priyuralu thana chelikadikai eduru choosthunna mansu laa

gundello upponguthunna prema godaari laa

thulli pade andamaina ammayi konte navvu laa

vasantha kaala challani vaana poola jallulaa

cheli adharaalu pai jalu varina theneeti bandhuvula laa

bosi navvula papyi navve musi musi navvula raagalu gaa

telugu kavitvam lo ni thiyya nayana madhura bhavana laa

naa manasu uppongindhi alaa alaa..............

Labels

Apps (2) Career (5) Devotional (9) E-Commerce (5) Education (10) Friendship (2) General (18) Health (6) inspirations (18) Interviews (4) Leadership (13) Love (6) motivations (9) News (19) Politics (3) Quotes (4) Resume (1) Sports (4) Technology (23) Telugu (5) Telugu Quotes (3) Twitter (1)